Beslut om Gävle Flygplats framtid

12okt

2016-10-12 tog Gävle Stadshus ABs styrelse beslut att föreslå Kommunstyrelsen och Kommunfullmäktige att avveckla flygplatsverksamheten på Gävle Flygplats.

Gavlefastigheter kommer omedelbart att påbörja arbetet med en avvecklingsplan som ska innehålla bland annat en tidplan.

Beslutet kommer att formellt tas i Kommunfullmäktige den 21 november 2016.

Sidan uppdaterades senast 28 mars 2017