Gävle Flygplats avvecklas som godkänd instrumentflygplats

28nov

Kommunfullmäktige i Gävle kommun har beslutat att Gävle Flygplats skall avvecklas som godkänd instrumentflygplats och omcertifieras till Icke godkänd flygplats (VFR).

Kommunfullmäktige beslutade 2016-11-21 i enlighet med kommunstyrelsens förslag

  • att verksamheten på Gävle Flygplats AB skall upphöra och att en avvecklingsplan omedelbart skall upprättas,

  • att avvecklingsplanen innebär att Gävle flygplats omedelbart avvecklas som instrumentflygplats. Möjligheterna att fortsatt använda flygplatsen för annan flygverksamhet vid en omklassning till icke godkänd flygplats kan möjliggöras genom avtal med de som önskar. Avtalen ska inte ge garantier för fortsatt underhåll och investeringar från kommunens sida utan helt och hållet bygga på kommersiella grunder.

Detta innebär att följande tjänster försvinner:

  • AFIS-tjänst
  • Navigationshjälpmedel (ILS,NDB, högintensiv inflygnings- och banljus, PAPI)
  • Flygplatsräddningstjänst
  • Halkbekämpning
  • De-/Anti-icing.

Efter en omklassifiering till en icke godkänd flygplats är flygplatsen endast öppen för icke kommersiell flygverksamhet. Möjlighet till att tanka flygbränsle kommer tills vidare att finnas kvar i samma omfattning som tidigare.

Sidan uppdaterades senast 28 november 2016