Övning och utbildning inför kris på Gävle Flygplats

20jun

Under 4 dagar, vecka 24, genomförde Frivilliga Flygkåren utbildning och övning på Gävle Flygplats.

Tillsammans med Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB), Svenska Kraftnät, Trafikverket, Länsstyrelsen, Sjöfartsverket och Gästrike Räddningstjänst har Frivilliga Flygkåren utfört över 35 flyguppdrag per dag. Övningen har varit en del i att utbilda frivilliga till att stödja samhället vid kriser och extra ordinära händelser. Övningen har gått ut på att stödja samhället vid en kris liknande stormen Gudrun eller det oväder som varit i södra Tyskland våren 2016.

Varje år utför frivilliga tusentals timmar i insats i samhällets tjänst som exempelvis skogsbranden i Västmanland under sommaren 2014. För detta behövs utbildad personal och infrastruktur som fungerar. Gävle Flygplats är en viktig del i infrastrukturen för krisberedskapen i Gävleborg. Med en fungerande flygplats kan man ta emot stöd utifrån som till exempel brandsläckningsflygplan och helikopter.

Lars-Göran Johansson är Kårchef och leder verksamheten på Kårstaben på Frivilliga Flygkåren. Lars-Göran säger att Gävle Flygplats har varit en fantastiskt bra plats att hålla denna typ av övningar på.

Frivilliga Flygkåren är självklart välkommen tillbaka till oss på Gävle Flygplats.

Sidan uppdaterades senast 20 juni 2016