Historik

Gävle Flygplats byggdes i början av 1970-talet för militära ändamål. Genom ett avtal mellan Flygvapnet och Gävle kommun uppfördes en stationsbyggnad, ett trafikledningstorn och en stationsplatta.

Reguljärflyg upprättades redan 1971, både till Stockholm och Göteborg. På hösten samma år började även charterflyg att gå till Kanarieöarna och Mallorca. Charterflygen pågick fram till 1973. 

När tågtrafiken ökade mellan Gävle och Arlanda, år 1997, blev det enklare för resenärer att flyga via Arlanda. Detta medförde minskade turer från Gävle Flygplats och i februari år 2000 upphörde den reguljära trafiken helt.

Försvaret svarade fram till år 1999 för underhåll av bansystem medan flygplatsbolaget hade ansvar för elinstallationer och inflygningshjälpmedel. År 1999 överlät Försvaret flygfältet i sin helhet till Gävle kommun som sedan dess svarat för drift och underhåll. 

Den 1 januari 2015 blev Gävle Flygplats AB ett dotterbolag till Gavlefastigheter Gävle kommun AB.

Den 21 november 2016 beslutade Kommunfullmäktige i Gävle kommun att Gävle Flygplats skall avvecklas som godkänd instrumentflygplats och omcertifieras till Icke godkänd flygplats (VFR).

Sidan uppdaterades senast 28 mars 2017